ویژه ها

آموزش نگارش مقالات علمی
اطلس میکروب شناسی پزشکی
تفسیر آسان نوار قلب
سوالات دکتری تخصصی  ژنتیک پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد ژنتیک
فیلم های آموزشی مهارت های بالینی
مجموعه نرم افزار های آناتومی بدن
مجموعه کتاب های ژنتیک پزشکی
نرم افزار مرجع اطلاعات پزشکی و طب داخلی
کتاب اصول سیتوژنتیک بالینی
کتابخانه دیجیتال پزشکی
کلیپ های آموزش علوم آزمایشگاهی